Facebook Twitter

Informacije o brodu

Osnovne karakteristike brzog motornog broda Dora

  • Dužina: 42 m Širina: 7,80 m
  • Brzina: 25 n/m
  • Kapacitet putnika: 320
  • Sunčana paluba
  • Kompletno klimatiziran
  • Vanjski i unutarnji bar
  • Duty free shop

Panorama